Dětské tábory


Tábor se zajímavým programem, rozvíjejícími a zábavnými aktivitami v průběhu celé rekreace. Každý rok nové téma. Věk dětí je od 6 do 17 let a jsou rozděleny do 8 skupin dle věku. Celým táborem děti provází zkušený personál.

Děti jsou ubytovány ve zděných budovách a chatkách, během celého pobytu je zajištěna plnohodnotná strava z naší kuchyně a pitný režim. Pokud chcete, aby Vaše děti strávily čas na táboře kvalitně, se zábavnou, sportovní i poznávací náplní, právě tento tábor je pro Vás ta správná volba.

Chcete-li vyplnit tento formulář, prosím povolte v prohlížeči JavaScript.
Ponechte prázdné, pokud nejsou.
Ponechte prázdné, pokud nejsou.
Na tuto adresu Vám také zašleme potvrzení o přihlášce.
Souhlas s účastí
Souhlas se zpracováním údajů

1. Turnus

 • 28.6. – 10.7.2024
 • 6 180 Kč
 • Věk: 6-17 let
 • Kapacita: 120
 • Hlavní vedoucí: Kikec

2. Turnus

 • 10.7 – 22.7.2024
 • 6 180 Kč
 • Věk: 6-17 let
 • Kapacita: 120
 • Hlavní vedoucí: Hrnec, Katka

3. Turnus (sportovní)

 • 22.7 – 29.7.2024
 • 4 300 Kč
 • Věk: 6-17 let
 • Kapacita: 120
 • Hlavní vedoucí: Petis

4. Turnus

 • 4.8. – 11.8.2024
 • 3 900 Kč
 • Věk: 6-17 let
 • Kapacita: 120
 • Hlavní vedoucí: Kikec

5. Turnus

 • 11.8. – 18.8.2023
 • 3 900 Kč
 • Věk: 6-17 let
 • Kapacita: 120
 • Hlavní vedoucí: Reňoš

Platební informace

 • do 15. května 2024 – po tomto datu budou nezaplacené poukazy přiděleny náhradníkům.
 • Bankovním převodem na účet vedený u ČS a.s. č. 1405389389/0800
 • Jako variabilní symbol platby uveďte prosím číslo turnusu, na který dítě přihlašujete + první část rodného čísla Vašeho dítěte (např. přihlašujete na 2. turnus, rodné číslo 091025, variabilní symbol bude 2091025) a do sdělení pro příjemce napište jméno dítěte.

Na základě faktury, kterou Vám po telefonické domluvě vystavíme, zejm. v případě, kdy bude platbu nebo její část hradit Váš zaměstnavatel nebo odborová organizace.

Pokud se dítě nemůže ze závažných důvodů rekreace zúčastnit, informujte o tom ihned pořadatele, aby uvolněné místo mohlo být dále nabídnuto dalším zájemcům.